Genetik

Introduktion

Genetik er et meget spændende emne, som man er nødt til at vide lidt om, når man opdrætter katte. Også på det genetiske område er bengalkatte noget helt specielt. Her kombineres de relativt velbeskrevne gener fra almindelige katte med gener fra de asiatiske leopard katte. Det betyder, at der stadigvæk er mange spørgsmål omkring bengalernes genetik, der er uafklarede.

Vi vil beskrive forskellige aspekter af kattegenetik i det følgende. Emnet er meget stort, så derfor vil siden løbende blive opdateret med nye afsnit. Har du forslag til emner, du gerne vil have behandlet, vil vi gerne høre om det. Så skal vi forsøge at samle viden sammen på området, og bringe det her på siden.

 

Farvegenetik

Bengalkatten er anerkendt i to farvevarianter: Sort/Brun og Snow. Der dukker dog sommetider ikke anerkendte farver op i kuldende. Derfor vil de også blive gennemgået i det følgende.

Sort

En bengalkat er genetisk en sort kat. Den er - for det meste -  også tabbymønstret, så når vi siger sort i det følgende refererer vi til markeringerne. At det ikke altid fremgår af katten, at den faktisk genetisk er sort skyldes for det første, at genet gennem tiden er muteret, så det nu optræder i tre varianter. For det andet modificeres genet for sort af andre gener.

Det sorte gen benævnes B. Dette gen er muteret, så der nu er tre forskellige gener, der har den samme locus. Et gens locus er det præcise sted på kromosonet, hvor genet sidder. De tre gener er:

  • genet for sort: B
  • genet for chokoladebrun: b
  • genet for cinnamon: b'

B dominerer over b og b', og b over b'. Det betyder, at har katten et B gen bliver den sort, uanset hvilket af de tre gener den ellers har. Cinnamon er vigende, hvilket betyder, at begge gener skal være b', hvis katten skal være cinnamonfarvet.

 

 Forskellige genotyper (kattens genkombinationer) resulterer altså ikke nødvendigvis i forskellige fænotyper (hvordan katten faktisk ser ud):

BB = Sort kat
Bb = Sort kat
Bb' = Sort kat

bb = chokoladebrun kat
bb'= chokoladebrun kat

b'b' = cinnamon kat

Da man ikke kan vide om en sort kat genetisk er BB, Bb eller Bb' benævner man den Bx og en chokoladefarvet benævnes bx. En bengalkat skal have sort fænotype for at være godkendt.

 

Dilute
Disse gener påvirkes af en anden locus kaldet "dilute". Dette locus styrer formen på pigmentet i hårene. Hvis kattens genotype er DD eller Dd ændres farven ikke. Er den derimod dd fortyndes farven - det betyder at: Sort bliver til blå
Chokolade bliver til lilla
Cinnamon bliver til fawn
 

Bengalkatten er kun anerkendt i sort, men selvom man parrer to sorte bengaler kan de andre farvevarianter godt dukke op. Det skyldes at B og D dominerer. En bengal med genotypen Bb og Dd vil således fremstå som sort, men parres den med en tilsvarende kat vil der med en vis sandsynlighed fremkomme killinger der er blå, chokolade og lilla. 

Man kan aldrig være helt sikker på, at ens kat ikke bærer rundt på vigende farvegener - men det gør det jo ikke mindre spændende at være opdrætter.

Selvom en kat har genotypen BxDx, behøver den ikke have kulsorte pletter - overhovedet ikke. Hvis man skal være sikker på, at en kat ikke er chokoladefarvet skal man i stedet se på halespidsen. Den er rigtig sort, hvis katten er BxDx.

Rødbrune polygener - rufism

At en genetisk sort bengalkat ikke nødvendigvis fremstår som sort, kan skyldes flere forskellige gener. Her fokuserer vi på de "rødbrune" polygener, da det er dem ,der oftest gør sig gældende ved bengalerne. Disse polygener virker på hele katten - dvs. både på baggrundsfarven og pletterne.

Man skal ikke have set mange bengaler, før man opdager, at der er stor variation i, hvor varme de er i farven. Nogle har en kold lys farve, og andre er næsten mørkerøde. Bengalstandarden siger ikke noget om hvilken farvetone, der foretrækkes. så her er frit slag.

Der er meget, der tyder på, at det ofte er rødbrune polygener, der er på spil her. At det er polygener betyder ,at der er flere gener på spil, og hvis man skal udtrykke det enkelt, kan man sige, at jo flere rødbrune gener, jo rødere kat. 

Tesen er derfor, at parrer man to røde katte, får de også røde killinger, parrer man en rød og en kold kat får man en blanding.

 

Det hele kompliceres dog af, at der sandsynligvis også er polygener, der "slår det røde fra". To røde katte kan derfor godt få "kolde" killinger - og omvendt.

Problemet med de rødbrune polygener er, at de formodentligt virker hele livet på hele katten. Det betyder, at katten efterhånden får mindre og mindre kontrast i takt med at dens grundfarve bliver mørkere og pletterne bliver lysere. Der er dog nogle katte, der formår at bevare kulsorte pletter på en mørkerød grundfarve. Her der sandsynligvis andre gener, der spiller ind

Den gule grundfarve

I vores avlsprogram forsøger vi at opnå en gul kat med sorte/røde rosetter. Hvilke gener der giver den gule baggrunds farve - som man f.eks finder hos leoparden - er fortsat uklart, men det er sandsynligvis et samspil mellem en række forskellige gener.

 

Snows

Snowbengalen er genetisk en sort bengal BxDx. Her er det generne i et andet locus, der spiller ind nemlig albinoserien. Albinioserien er ansvalig for siamesernes og burmesernes smukke masker.

En almindelig fuldfarvet har genet C
burmeserne cb
siameserne cs
blåøjet albino ca
albino har genet c.

Man kan sige at katten får mindre og mindre farve, jo mere man bevæger sig nedad i serien. En burmeser er mørkest i hovedet og på ben og hale, men har også en del farve på kroppen. På en siameser er farven næsten udelukkende i hovedet og på ben og hale. Kroppen er hel lys. Albinokattene er helt hvide. Albinoserien påvirker også øjenfarven. Siameseren har således blå øjne,

C dominierer over de øvrige gener, men de øvrige dominerer ikke hinanden fuldstændigt. En kat med genetypen cbcs vil således ikke være som en burmeser, men som en blanding af burmeseren og siameseren - en tonkineser.

I bengal jargon kaldes en bengal med genotypen cbcb for en "seal sepia", en bengal med genotypen cbcs kaldes "seal mink" og en bengal med cscs kales "seal lynx point". En seal sepia har gule eller grønne øjne, en seal mink har grønne eller grønblå øjne og en seal lynx point har blå øjne. Seal lynx point killinger er næsten hvide når de bliver født, de andre snow typer har tydelige markeringer. Hos de voksne snows er det også seal sepia, der har de mørkeste markeringer, og seal lynx point der er lysest.

 

 

De følgende emner vil blive behandlet snarest!

Mønster

Tabbymønster vs solid

Makrel

Spottet

Marbled

widebanding

Flow

pletstørrelse

Øjenfarve

Fading

Arvelige sygdomme

Chart.dk